Lehkou nohou do první třídy

LEHKOU NOHOU DO PRVNÍ TŘÍDY - 10 kroků, které čekají na rodiče před zahájením školy                                 www.hanaotevrelova.cz 
 
1. KROK
 
Rozhodněte se, zda dáte všemu volný průběh, nebo učiníte nějaké kroky

Aby se dítěti ve škole líbilo, učení se mu dařilo, si přejí všichni rodiče. Vaše dítě vstoupí
 
do školy, ale také škola vstoupí do života rodiny. Změna to určitě bude.
 
Máme dvě možnosti:
 
a) Nechat věcem volný průběh, vyčkat, co zápis (ten je povinný) nebo první třída přinese. Zvolíte-li tuto možnost, čtěte pouze krok 8, 9 a 10.
 
b) Pro rodiče, kteří chtějí své dítě na vstup do školy raději připravit, jsou určeny všechny následující kroky, které na sebe navazují. Budeme mít jistotu, že jsme pro podporu našeho budoucího prvňáka udělali maximum.
 
Já se řídím heslem: Informovaný rodič je chápající a podporující rodič.
 
 
2. KROK
 
Získejte informace, co má váš předškolák umět, aby ve škole uspěl
 
Budete-li vědět, na co se zaměřit, čemu věnovat pozornost, jaké předpoklady jsou nutné pro zvládnutí psaní, čtení a počítání, můžete se sami rozhodnout, jestli je předškolní příprava potřebná. Prvňáček musí totiž zvládnout spoustu "věcí", aby mohl 1. září vyrazit do školy. Ale jaké to jsou věci? Co to vlastně má všechno umět? Kde a jak to zjistit?
 
Velmi přínosné jsou přednášky na toto téma. Osobní kontakt je piř takovýchto setkáních s rodiči výhodou, mohou se hned konkrétně ptát na to, co potřebují, reagovat na informace, které se dozvídají. Zúčstněte se ve svém okolí přednášy o školní zralosti.
 
Webinářna téma šolní zralosti. Osobní účast na přednáše není někdy možná skrze nedostatek času nebo pro vzdálenost z místa bydliště. V tom spočvá výhoda webinářů. Můžte zůstat doma, stačí vám počtač a připojení k internetu. Já webinář pořádám ve večerních hodinách. To už děti spí, rodiče tak mají čas a klid k jeho sledování.
 
Přednášky a webináře: přihlaste se k odběu novinek na www.hanaotevrelova.cz.
 
O pořádání akcí se dozvíte včas.
 
 
3. KROK
 
Zamyslete se nad dosavadním vývojem dítěte
 
Každé dítě je jedinečné. Startovní čára může být pro každého jiná. Jak se dítě doposud vyvíjelo, má vliv na jeho budoucnost, tedy i na nástup do školy. Zamyslete se nad následujícími otázkami.
 
Probělo těhotenství bez komplikací? Byla matka dítěte v těhotenství zdravá? Neprošla stresujícím obdobím?
 
Narodilo se dítě v termínu? Byl porod přirozený, bez komplikací?
 
Jak po narození probíhal vývoj vašeho dítěte? Lezlo vaše dítě po čtyřech, nebo tuto fázi přeskočlo? Kdy se začly objevovat první slova, věty?
 
Dědičnost hraje také svoji roli. Například u rodičů"dyslektiků" můž sehrát dědičnost také svoji úlohu.
 

4. KROK
 
Ověřte si, co dítě již umí, ale také v čem ještě potřebuje pomoci
 
Zeptejte se na své dítě ve školce. Děti ve školce plní růné úkoly, paní učtelky mají zkušenosti, poznají, zda se chlapcům a holčičám něco daří méně.
 
Dohodněte si konzultaci u odborníka, který vám poradí, provede u vašeho dítěte diagnostiku. Posoudí všechny schopnosti a dovednosti, seznámí rodiče s výsledky. Velkou výhodou je zde fakt, že budete hned vědět, v jakých oblastech už je dítě zralé, kde by naopak potřebovalo ještě pomoci. Důležté je načasování. Pokud odborníka navšívíte včas, můžete na rozvoji nezralých oblastí ještě pracovat, předejít odkladu školní docházky. S odborníkem se můžte také dohodnout, jaká forma přípravy by byla nejlepší.
 
Konzultaci a diagnostiku si dohodněte zde: https://www.hanaotevrelova.cz/page/kontaktform
 
5. KROK
 
Podle získaných informací zvažte vhodnost a formu předškolní přípravy
 
Můžete s dítětem pracovat samostatně Využjte pracovní seišty pro předkšoláky, které se dají koupit. Můžte sledovat, zda úkoly zvládá co se mu daří , zda má o úkoly zájem, zda u činnosti vydrží... Zde bych ráda upozornila na jednu důležtou věc. Pokud jste nepřeskočili krok dva, budete znát význam jednotlivých cvičení a také důsledky toho, pokud se úkoly dařit dítěti nebudou. Využjte na domácí práci ucelené materiáy, které prověří všechny schopnosti a dovednosti předškoláčka. Nic nezůtane zapomenuto.
 
Můžete přihlásit dítě do předškolního kurzu. Tyto kurzy vedou lidé kteří mají odborné znalosti, praxi v oboru. Aby byl tento způsob přípravy dětí na školu přinesl to, co očkáváte, měl by splňovat určitá kritéia. Je dobré pokud má takovýto kurz pravidelné lekce, často 1x týdně.  Aby byl počet lekcí dostatečný třeba deset, patncát i více. Po ukončeníc by rodič měl i dostat zpěnou vazbu.
 
Předškolní workshop pro dítě a mámu (tátu....) Pravidelné setkávání s odborníkem, kdy se prolíná troška teorie pro rodiče, názorné ukázky příravy, praktické procvičení všech oblastí okamžitá zpěná vazba co ještě podpořit, hned získáte odpovědi na svoje dotazy.
 
Připravujte dítě společně s odborníkem. V tomto případě pracujete s dítětem doma, ale na dohodnutých konzultacích vás vede někdo, kdo má zkušenosti. Odborný pohled může obohatit rodič o informace, které nejsou běžně známé. Vhodný odborníkem je speciání pedagog nebo psycholog, který se problematikou školní zralosti zabývá. Ten vám také doporučí postup, který bude "šitý na míru" právě vašemu dítěti. Také může, pokud je potřeba, doporučit logopeda, fyzioterapeuta, děského neurologa.
 
Dohodněte si individuání příravu vašho dítěte. Předškoláček docház íke specialistovi, který ho pravidelně a cíleně na školu připravuje. Na použitých metodách jednotlivých konzultacís e předem s rodiči dohodne. Nědy takové příravě předchází diagnostika, ale není podmínkou. O průběu práce a pokrocích dítěte zíkávají rodiče samozřejmě zpětnou vazbu.
 
6. KROK
 
Vyberte metodu přípravy
 

Zvolená metoda i forma přípravy by měla vycházet z potřeb každého dítěte. O formách jsme se již zmínili v kroku pět. Pro některé dítě je vhodnější skupinový kurz, jiné děti potřebují přístup individuální. Oba mají také své přednosti. Ve skupince se dítě učí spolupráci s ostatními vrstevníky, snaží se koncentrovat ve větším počtu dětí, které se také vzájemně inspirují. A přednosti Individuální přípravy? Mohou být různé. Předně pro děti potřebující přímou péči, podporu koncentrace, zažití pocitu úspěchu... Také je preferují rodiče třeba z časových důvodů.
 
K metodám přípravy předškoláků je potřeba říci, že některé jsou koncipovány tak, že pod vedením odborníka pracují rodiče doma, zástupcem takové metody je například Maxík. Tuto metodu využívají také paní učitelky ve školkách. Rozšířená je také Metoda dobrého startu. Jiným příkladem je FIE, kdy pracuje výhradně vyškolený odborník individuálně či skupinově s dětmi, ale už ne rodiče doma. Metody se používají preventivně, nebo k podpoření nezralých funkcí. Vhodnost metody i formy je v rukou specialisty. Více informací získáte postupně v novinkách na mém webu. V každém případě je vhodné výběr metody konzultovat. Pak se rozhodnete pro tu nejlepší.
 

7. KROK
 
Vašeho předškoláka připravujte postupně po celý rok
 
Pokud je vašim cílem dítě dobře připravit, je dobré využít celý školní rok. Výhod je hodně. Budete mít dostatek času. Pracovat můžete pozvolně. Dopřát dítěti dostatek času na jednotlivé úkoly. Také se vytvoří prostor na postupné zvyšování náročnosti úkolu, pokud je potřeba ještě nezralou funkci rozvíjet. Důležitým prvkem je také opakování, zažívání pocitu úspěchu. Zařazením pravidelného trávení společného času nad úkoly se dítě nenásilně připravuje na školu, kdy domácí úkoly již budou nutností.
 
8. KROK
 
Vyberte školu pro vaše dítě
 
Výběr školy záleží vás. Vy jste ti, kdo znají vaše dítě nejlépe. Každý rodič má pro výběr té pravé školy svá kritéria - škola blízko bydliště, škola se zaměřením (sport, jazyky), pověst školy, družina, výběr kroužků... Výčet by mohl pokračovat. Určitě je ale přínosné, věnovat se výběru školy s předstihem.
 
Prozkoumejte, jaké školy jsou ve vašm okolí, najděte si o nich informace, navštivte Dny otevřených dveří. Uvidíte, jaký dojem na vás škola udělá. Co vyhovuje jednomu, nemusí být dobré pro jiného.
 
Vše, co se z růných zdrojů dozvíte, si promyslete hlavně s ohledem na vaše dítě. Přhlédněte k temperamentu vašeho syna/dcery. Každá učtelka má jiný styl výuky, jiný temperament, jiné tempo.
 
Ověře si, jakými metodami budou učtelé učit.
 
Zvaže nároky jednotlivých škol. Škola s vysokými nároky, kterým dítě nebude stačit, může mít i negativní vliv.
 

9. KROK
 
Běžte k zápisu
 
Zápisem vaše dítě přihlásíte ke školní docházce na vámi vybrané škole. Rovněž slouží k prověřní způobilosti dítěte pro školní docházku.
 
Do první třídy nastupují děti, které v dané roce dovrší věku šesti let nejpozděi do 31. srpna. Tyto děti také podle zákona musí rodič doprovodit k zápisu do školy. Zápis je tedy povinný.
 
Termíny zápisů stanovuje škola.
 
O datu konání zápisu se informujte ve škole, kterou jste pro vaše dítě vybrali.
 
Nejčastěji se zápisy na jednotlivých školách konají od poloviny ledna do počátku února.
 
K zápisu přjdete s vašm dítětem. Přichází jeden rodič nebo oba.
 

Budete potřebovat občanský průkaz a rodný list dítěte.
 
Díě bude samostatně plnit úkoly, které orientačně prověří jeho zralost.
 
Každá škola může mít průběh zápisu různý. Někde se dítěti věnuje jedna paní učitelka. Jinde je ve třídě více "stanovišť."
 
Co by měo dítě k zápisu umět?
 
Poždavky školy se mohou lišit. Nejčstěji se budou dítěte ptát na jméno a příjmení, kolik je mu let, kde bydlí , jak se jmenuje maminka, tatínek, sourozenci, jaké povolaní rodiče vykonávají.  Dítě zazpívá písničku, odrecituje básničku, nakreslí obrázek lidské postavy. Paní učtelky bude zajímat, zda dítě rozezná tvary (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník), zda rozliší a určí pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, zda rozezná barvy. Častým úkolem je sestavení domečku z růných tvarů, určení prvníhláky ve slově a podobně. Během všech úkolů se projeví samostatnost, nebojánost, komunikativnost a soustředěnost kluků a holčiček.
 

10. KROK
 
Rozhodněte se, zda škola ano, nebo bude lepší odklad - stále je ještě čas
 
Zvaže, zda nátup do školy neurychlujete. Nadané děti třeba na matematiku nemusí být zralé v jiných oblastech. Důležté jsou všechny vývojové stránky.
 
Také nenechávejte dítě ve školce "zbytečně o rok navíc", přestože by nároky školy nezvládlo dobře. Mohlo by se ve šolce již nudit.
 
Př irozhodování přihlédněte k věku dítěte.
 
O případný odklad musíte píemně požádat do 31. kvěna daného kalendářího roku.
 
Budete potřebovat další dvě doporučení k odkladu z odborných pracovišť.