Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

 
TERMÍN ZÁPISU :  16. dubna 2024  13:00 - 15:00