Sběr starého papíru

 
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
 
Děti MŠ a žáci ZŠ během celého školního roku a i o prázdninách sbírají starý papír, který zpravidla 2x ročně odvážíme do sběrných surovin. Všichni se učí hospodárnému využití starého papíru, šetříme životní prostředí, podílíme se na třídění odpadu a environmentáílní výchově. Získané finanční prostředky jsou poukazovány na účet školy a jsou z nich hrazeny volnočasové aktivity, kroužky, výlety a odměny.