Jídelní lístek

S účinnosti od 01.09.2022 se zvyšuje cena stravného takto: 
 
Ceny MŠ:
Věková skupina 3-6 let:
přesnídávka 11,- Kč  
oběd            25,- Kč 
svačina        11,- Kč 
 
Věková skupina 7-10 let:
přesnídávka 12,- Kč
oběd            26,- Kč
svačina        12,- Kč
 
Ceny obědů ZŠ: 
Věková skupina 7-10 let: 33,- Kč 
Věková skupina 11-14 let: 35,- Kč
 

Základní škola:

 

 

Mateřská škola: