Další informace k výuce a omlouvání

1. Žáci musí mít převlečení do tělocviku na ven i do
                     tělocvičny.

Ven budeme chodit stále, pokud to počasí dovolí.                                                                                                                                                       A také převlečení do družiny.

2.  Do matematiky mají mít žáci 2.-5. ročníku:,
trojúhelník s ryskou a kružítko. A všichni tabulku s fixem a
dlouhé pravítko 30 cm, ořezané pastelky a tužku č. 3.

3. Úkoly si žáci (u prvňáčků učitelé) zapisují přímo do
pracovních sešitů nebo do notýsku.
Pokud žák ve škole chybí déle než 3 dny, prosím,

zjistěte úkoly  u jejich spolužáků a bude-li to možné (s ohledem na zdravotní stav), 

tak úkoly dodělávejte přes víkend. Pokud něco nebude hotovo, nevadí.                                                                                                                 

Vše se dokončí v průběhu dalších dní.

4. Žáci, kteří chybí více než 3 dny, budou mít zpravidla potvrzení
od lékaře. Jinak stačí omluva v emailu : skolabrazdim@volny.cz nebo v ŽK.