organizace tříd

třída ročníky třídní učitel
I.  1.,2.,3. Mgr.Miroslav Čmelík
II.  4.,5. Ing.Simona Krásná

Pedagogové a předměty, které vyučují:

Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel školy
PŘEDMĚT ROČNÍK
Matematika  1.-5.
Prvouka 1.,2.,3.
Tělesná výchova  4.,5.

 

Ing. Simona Krásná
PŘEDMĚT TŘÍDA
Anglický jazyk  1.,2.,3.,4.,5.
Český jazyk 4.,5.
Přírodověda 4.,5.
Vlastivěda 4.,5.
ICT 5.
Miloslava Kovaříková
PŘEDMĚT TŘÍDA


Český jazyk
1.,2.,3.


Mgr. Kateřina Pelikánová
PŘEDMĚT TŘÍDA
Výtvarná výchova 1.-5.
Hudební výchova 1.-5.
Pracovní činnosti 1.-5.
Tělesná výchova 1.-3.

              

Věra Bejdáková
vychovatelka školní družiny


                                                                    

 

 
Věra Bejdáková
vychovatelka školní družiny