Organizace tříd

třída ročníky třídní učitel
I.  1.,2.,3. Mgr. Miroslav Čmelík
II.  4.,5. Ing. Simona Krásná

Pedagogové a předměty, které vyučují:

Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel školy
PŘEDMĚT ROČNÍK
Matematika  1.-5.
Jazyk anglický  1.,2.
Ing. Simona Krásná
PŘEDMĚT TŘÍDA
Anglický jazyk  3.-5.
Český jazyk 3.,4.
Prvouka / Přírodověda / Vlastivěda 1.-5.
INF 4.,5.
Výtvarná výchova 4.,5.
Miloslava Kovaříková
PŘEDMĚT TŘÍDA
Český jazyk 1.-3.
Výtvarná výchova 1.-3.
Pracovní činnosti 4.,5.

 

Marcela Bícová
PŘEDMĚT TŘÍDA
Hudební výchova 1.-5.
Pracovní činnosti 1.-3.

 

Andrea Steinerová
PŘEDMĚT TŘÍDA
Tělesná výchova 1.-5.

 

 

                                                                    

 

 
Věra Bejdáková
vychovatelka školní družiny