organizace tříd

třída ročníky třídní učitel
I.  1.,2.,4. Mgr. Miroslav Čmelík
II.  3.,5. Ing. Simona Krásná

Pedagogové a předměty, které vyučují:

Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel školy
PŘEDMĚT ROČNÍK
Matematika  1.-5.
Tělesná výchova  1.-5.

 

Ing. Simona Krásná
PŘEDMĚT TŘÍDA
Anglický jazyk  3.,4.,5.
Český jazyk 3.,5.
Prvouka 3.
Přírodověda 5.
Vlastivěda 5.
INF 4.,5.
Miloslava Kovaříková
PŘEDMĚT TŘÍDA
Český jazyk 1.,2.,4.
Výtvarná výchova 3.,5.


Mgr. Kateřina Pelikánová
PŘEDMĚT TŘÍDA
Prvouka 1.,2.
Hudební výchova 1.-5.
Pracovní činnosti 1.,2.,4.
Vlastivěda 4.
Anglický jazyk 1.,2.

 

Marcela Bícová
PŘEDMĚT TŘÍDA
Výtvarní výchova 1.,2.,4.
Přírodověda 4.

 

Věra Bejdáková
vychovatelka školní družiny


                                                                    

 

 
Věra Bejdáková
vychovatelka školní družiny