organizace tříd

třída ročníky třídní učitel
I.  1.,2.,5. Mgr.Miroslav Čmelík
II.  3.,4. Ing.Simona Krásná

Pedagogové a předměty, které vyučují:

Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel školy
PŘEDMĚT ROČNÍK
 Matematika  1.-5.
Prvouka + Vlastivěda 1.,2. + 5.
Tělesná výchova  1.,2.,3.,4.,5.

 

Ing. Simona Krásná
PŘEDMĚT TŘÍDA
Anglický jazyk  1.,2., 3.,4.,5.
Český jazyk 3.,4.
Prvouka 3.
Vlastivěda 4.
ICT 5.
Hudební výchova 1.-5.
Miloslava Kovaříková
PŘEDMĚT TŘÍDA
Výtvarná výchova 1.,2.,3.,4.,5.
Pracovní činnosti

Český jazyk
1.,2.,5.

 

Věra Bejdáková
vychovatelka školní družiny