organizace tříd

třída ročníky třídní učitel
I.  1.,2.,5. Mgr. Miroslav Čmelík
II.  3.,4. Ing. Simona Krásná

Pedagogové a předměty, které vyučují:

Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel školy
PŘEDMĚT ROČNÍK
Matematika  1.-5.
Tělesná výchova  1.-5.
Ing. Simona Krásná
PŘEDMĚT TŘÍDA
Anglický jazyk  1.-5.
Český jazyk 3.,4.
Prvouka / Přírodověda / Vlastivěda 1.-5.
INF 4.,5.
Miloslava Kovaříková
PŘEDMĚT TŘÍDA
Český jazyk 1.,2.,5.
Výtvarná výchova 1.-5.

 

Marcela Bícová
PŘEDMĚT TŘÍDA
Hudební výchova 1.-5.
Pracovní činnosti 1.-5.

 

                                                                    

 

 
Věra Bejdáková
vychovatelka školní družiny