Desatero rodiče

  1. Každý den kontrolujeme školní tašku, deníček a žákovskou knížku.
  2. Společně kontrolujeme pouzdro a připravíme ořezané tužky a pastelky.
  3. Pomáhám dítěti s přípravou školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
  4. Pravidelnou přípravu do školy rozděluji dítěti na kratší časové intervaly.
  5. Příprava na vyučování probíhá v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
  6. V klidu si popovídáme o tom, co dítě prožilo ve škole.
  7. O společných kulturních zážitcích (divadlo, rozhlas, televize, kino...) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit to, čemu nerozumělo.
  8. Své dítě raději pohladím, pochválím za dobré výsledky. Nezlobím se, když se mu ve škole nedaří.
  9. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni. Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.
  10. Školní pomůcky koupím podle informací školy.