Projekt EDISON

12.2.2018 - 16.2.2018
 

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Přínos projektu

Mateřské, základní a střední školy

·         Prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami

·         Atraktivita pro nové studenty

·         Kontakt se zahraničím

·         Motivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

Studenti a žáci

·         Mezikulturní gramotnost

·         Srovnání různých zemí s ČR

historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.

·         Motivace ke zlepšení se v angličtině

·         Seznámení se jinými studenty a získání přátel v zahraničí

Jak projekt probíhá

Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

Projekt Edison má záštitu od MŠMT

Projekt Edison.docx