O školní družině

 
 
 

Školní družina je otevřena denně- ranní od 7.00 -7.45 a odpolední od ukončení vyučování do 16.30hodin

Vychovatelka: Věra Bejdáková     tel. :  775642339      bejdakova.v1@seznam.cz


Školní družina je místem, kde si žáci nejen odpočívají po vyučování, ale také zde získávají mnoho praktických výtvarných, hudebních i sociálních dovedností.

Současně je místem, odkud jsou žáci pod dohledem vysíláni na kroužky, pořádané v rámci školy a po nich se zase do družiny vracejí.

Kolektiv dětí v družině je věkově smíšený.

Vychovatelka si přebírá děti po skončení jejich vyučování a po obědě od vyučujících.

Po obědě následuje klidový režim, čteme pohádky nebo posloucháme hudbu. Děti odpočívají.

Na odpočinek navazují zájmové činnosti (pracovní, výtvarné, pohybové, hudební, vědomostní, spontánní

Podle počasí chodíme ven na školní zahradu.

Děti jsou do ŠD přihlášeny závazně vyplněním zápisového lístku.Odchody dětí vždy dle zápisu uvedeném v zápisovém lístku.

Přihlašování a odhlašování či jiné změny vždy písemnou formou stvrzujte podpisem a datem na aktuální omluvence.

 

Nezapomínáme na hygienu před obědem, po vycházce.

Dodržujeme pitný režim – děti mají pití stále u sebe

Děti byly poučeny o bezpečném chování ve ŠD a při pobytu venku.