zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů od 15. ledna do 15. února 2015. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.
Konkrétní termín pro MŠ a ZŠ Brázdim je 20. ledna 2015.