Objevujeme svět s radostí...

Základní škola Brázdim je malotřídní školou se dvěma spojenými třídami (1.2.3. ročník a 4.,5. ročník). Školu navštěvuje 38 žáků. Naší prioritou je vytvoření školy rodinného typu, úzká spolupráce mezi mateřskou školou a školou základní, důraz klademe na komunikaci s rodiči, obcí, úřady, okolními školami a institucemi. 

Součástí školy je také mateřská škola, kterou navštěvuje 25 dětí, školní jídelna a vývařovna pro 75 osob a školní družina pro 25 žáků. Družina je v provozu od 7:00 do 7:45 a od 11:30 do 16:30.