Hodiny

VYUČOVACÍ HODINY 
1. 8:00 – 8:45 
2. 8:50 – 9:35 
3. 9:55 – 10:40 
4. 10:45 – 11:30 
5. 11:40 – 12:25 (čtvrtek, 11:55 – 12:40, Angličtina 1.,2. ročník,+ pátek  VV a ČJ 1.,2.,5.)

6. 12:30 – 13:15 (čtvrtek 13:00 – 13:45, Přírodověda ,5.ročník)