Informace k platbám

 

Při platbách na účet vždy uved´te  jméno dítěte
+ zda platíte obědy (ŠJ - školní jídelna), školné MŠ nebo poplatek za družinu
(ŠD) + prvních 6 čísel rodného čísla. Tedy:

                    
Účet číslo:                
                                                           182 101 389  /  0300

                        Obědy:                       Sýkora ŠJ  050413  ( vždy do 10. v měsíci + 

                                                           prosinec do 29.12. a červen do 29.6.20017.)

                       Družina:                    Sýkora ŠD  050413 ( čtvrtletně, nyní do 15.10.)  400,-

                       Školné MŠ:               Sýkora  MŠ 050413 ( vždy do 10. v měsíci)  400,-

 

Na jiný účet se platí kultura, výlety, škola v přírodě, bazén apod.  

                         Účet číslo:               266 847 831  /  0300

                             Kultura:               Sýkora KU  050413 (1. pololetí do 15.10.)  500,-  + 2. pololetí do 15.2    500,-Kč

                            Bazén:                       Sýkora  BA 050413 ( do 15.11.)   600,-

                            Škola v přírodě:       Sýkora ŠVP 050413 (do 30.3.)

 

Pokud máte problém platit na účet, přineste peníze v hotovosti. Děkujeme.

Obědy v hotovosti se VŽDY platí paní vedoucí školní jídelny.

Peníze za svačiny žáků ZŠ se platí v hotovosti. První platba září - prosinec ( do 15.1.)

druhá platba leden - březen ( do 15.4.), třetí platba duben - červen ( do 25.6.).

Pokud bude vaše dítě nemocné, prosím z celkové částky si peníze odpočítejte. Děkuji.