2

  Vážení rodiče.
 
Prosím, nezapomeňte ( do pátku 7.9.)  své děti přihlásit na svačiny. Kdo poslal email, tak přihláška platí. Děkujeme.
Prosíme o podpisy dopisů ( + datum) ve zvláštním sešitě, který mají děti u sebe.
Prosíme o zaslání částky 500,-Kč na kulturu za 1. pololetí na účet: 266 847 831 / 0300 do 15.9.
Dne 25.9.  (úterý) se uskuteční v době od 16:00 do 18:00 setkání rodičů, žáků a občanů obce k připomenutí 120 let výročí školy – nové budovy. Ve škole bude malá výstava prací žáků, můžete se podívat do staré dokumentace z archivu školy, dát si kávu a občerstvení, které připraví naši žáci.                
 
Všechny srdečně zveme! 
 
Z historie školy:
Postupem let žactva přibývalo, škola nevyhovovala požadavkům školní hygieny, a proto k staré budově (z roku 1822) byla právě před stodvaceti lety, v roce 1898, přistavena nová škola, mající tři třídy a tělocvičnu. Ta zde stojí a slouží svému poslání dodnes. Její stavba stála 12 250, 46 zlatých, úprava staré školy na byty pro učitele pak 1018,79 zlatých. Novou školu vysvětil pan vikář Šimon Bejvl dne 8. září 1898. Prvním řídícím učitelem zde byl Antonín Růžička. V počátečním školním roce její existence - 1898/9 čítal "Soupis dítek školou povinných pro obec školní Velký Brázdim" 180 dětí a k tomu dalších 33 v oddíle "Přibylí". To je celkem 213 (!) dětí.  
 
  Prosím, nezapomeňte ( do pátku 7.9.)  své děti přihlásit na svačiny. Kdo poslal email, tak přihláška   
  platí. Děkujeme.
  Prosíme o podpisy dopisů ( + datum) ve zvláštním sešitě, který mají děti u sebe.
  Prosíme o zaslání částky 500,-Kč na kulturu za 1. pololetí na účet: 266 847 831 / 0300 do 15.9.
   Dne 25.9.  (úterý) se uskuteční v době od 16:00 do 18:00 setkání rodičů, žáků a občanů obce   
  k připomenutí 120 let výročí školy – nové budovy. Ve škole bude malá výstava prací žáků, můžete se 
  podívat do staré dokumentace z archivu školy, dát si kávu a občerstvení, které připraví naši žáci.                             
                                                                     Všechny srdečně zveme! 
Z historie školy:
Postupem let žactva přibývalo, škola nevyhovovala požadavkům školní hygieny, a proto k staré budově (z roku 1822) byla právě před stodvaceti lety, v roce 1898, přistavena nová škola, mající tři třídy a tělocvičnu. Ta zde stojí a slouží svému poslání dodnes. Její stavba stála 12 250, 46 zlatých, úprava staré školy na byty pro učitele pak 1018,79 zlatých. Novou školu vysvětil pan vikář Šimon Bejvl dne 8. září 1898. Prvním řídícím učitelem zde byl Antonín Růžička. V počátečním školním roce její existence - 1898/9 čítal "Soupis dítek školou povinných pro obec školní Velký Brázdim" 180 dětí a k tomu dalších 33 v oddíle "Přibylí". To je celkem 213 (!) dě