1

Vážení rodiče.
 
     Srdečně Vás zdravíme v novém školním roce. Děkujeme za vaši podporu. Velice si toho vážíme.
                                                 Dovolte několik organizačních záležitostí.
Žáci dostali přihlášky na stravování do školní jídelny a do družiny. Prosíme o vrácení hned zítra.
Obědy a družina budou zajištěny od úterý 4.9.  Družina začíná ráno od 7:00 do 7:45 a pak odpoledne od 12:00 – 16:30
Svačiny budou podávány od pondělí 10.9. pokud máte zájem o svačiny, pošlete email na skolabrazdim@volny.cz  Cena jedné svačiny je 12,-Kč . Svačiny budou hrazeny v měsíci: prosinec, březen a červen, vždy podle odebraných svačin za období (toto si hlídáte sami). Vždy bude podána informace k placení.
Škola bude otevřena pouze v této době:   7:00 – 8:00, 11:30 – 13:00 a 15:00 – 16:30. Mimo tuto dobu, prosím, nevyzvedávejte děti z MŠ, ZŠ a ŠD (výjimka jsou žáci končící odpolední vyučování a kroužky). Děkujeme za pochopení.
Pokud budete potřebovat cokoli řešit, prosím napište email na: skolabrazdim@volny.cz           a navrhněte termín schůzky (konzultační hodiny ředitele ZŠ a MŠ jsou zpravidla v pondělí odpoledne), případně popište problém v emailu. Společně pak vše vyřešíme.
Žáci dostanou žákovské knížky, kde jsou uvedeny informace o škole, kontakty, čísla účtů apod. Prosíme, vyplňte stranu č. 1 a podepište a úplně poslední stranu – Školní řád – podepište také. Děkuji. S žáky doplníme Provoz školy a větu, že mobilní telefony jsou ve škole zakázány.
Kroužky začnou ke konci října, informace podáme.
Další info k plavání, akcím apod. sdělíme později.
Vyučování první dva týdny bude ukončeno v 11:30, pak bude oběd a družina. Od 17.9.  se bude vyučovat podle platného rozvrhu.
V šatně jsou umístěny zcela nové skříňky. Prosíme, aby se žáci chovali velice šetrně a udržovali pořádek. 
 
                                                                        Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim

Vážení rodiče.

Srdečně Vás zdravíme v novém školním roce. Děkujeme za vaši podporu. Velice si toho vážíme.

Dovolte několik organizačních záležitostí.

Žáci dostali přihlášky na stravování do školní jídelny a do družiny. Prosíme o vrácení hned zítra.

Obědy a družina budou zajištěny od úterý 4.9.  Družina začíná ráno od 7:00 do 7:45 a pak odpoledne od 12:00 – 16:30

Svačiny budou podávány od pondělí 10.9. pokud máte zájem o svačiny, pošlete email na skolabrazdim@volny.cz  Cena jedné svačiny je 12,-Kč . Svačiny budou hrazeny v měsíci: prosinec, březen a červen, vždy podle odebraných svačin za období (toto si hlídáte sami). Vždy bude podána informace k placení.

Škola bude otevřena pouze v této době:   7:00 – 8:00, 11:30 – 13:00 a 15:00 – 16:30. Mimo tuto dobu, prosím, nevyzvedávejte děti z MŠ, ZŠ a ŠD (výjimka jsou žáci končící odpolední vyučování a kroužky). Děkujeme za pochopení.

Pokud budete potřebovat cokoli řešit, prosím napište email na: skolabrazdim@volny.cz  a navrhněte termín schůzky (konzultační hodiny ředitele ZŠ a MŠ jsou zpravidla v pondělí odpoledne), případně popište problém v emailu. Společně pak vše vyřešíme.

Žáci dostanou žákovské knížky, kde jsou uvedeny informace o škole, kontakty, čísla účtů apod. Prosíme, vyplňte stranu č. 1 a podepište a úplně poslední stranu – Školní řád – podepište také. Děkuji. S žáky doplníme Provoz školy a větu, že mobilní telefony jsou ve škole zakázány.

Kroužky začnou ke konci října, informace podáme.

Další info k plavání, akcím apod. sdělíme později.

Vyučování první dva týdny bude ukončeno v 11:30, pak bude oběd a družina. Od 17.9.  se bude vyučovat podle platného rozvrhu.

V šatně jsou umístěny zcela nové skříňky. Prosíme, aby se žáci chovali velice šetrně a udržovali pořádek. 

 

                                                                        Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim